Nagon angelaget fenomen att minna forsavit dessa tvenne typer itu karlek befinner si att passionerad

Nagon angelaget fenomen att minna forsavit dessa tvenne typer itu karlek befinner si att passionerad

  • Likn Hatfield och Rapson noterar att vi tenderar att bliva passionerat kar i persone saso befinner sig relativt snygga, personliga, tillgiven samt liknar oss sjalva. Kompatibilitet ar aven en viktig variabe som stode eldig karlek att posa mot medkannande karlek. Ehur motsattningar av och till kan fresta mot sig, ar det normalt mer ganska att folk blir foralskad om do delar grejer gemensamt.

love normalt ar kortare, samtidigt medkannande lov kan finnas till mer benagna att klara tidens kunskapskontroll.

Vetenskapsman har tittat kungen hurdan relationer utvecklas emella nya tv, nygif.webpta samt do som ar ukrainare brudar byrå gif.webpta nedanfor nagon langre tidrym samt fann att medans eldi lov befinner sig mer kraftfull ino start utav relationer, tenderar saken dar att bidra boja forut barmhartig love sasom ar fokuserad villig intimitet samt engagemang.

Vetenskapsman inneha lange foreslagit att het lov tenderar att finnas till den mest troliga typen utav lov att vitna. Medryckande befinner si att nyare forskning av Hatfield sam hennes kollegor age foreslagit att tiden kan innehava nagon identiska menlig verkning gallande bade eldig sam foljeslagande lov.

En studie sasom jamforde lidelsefull och foljeslagande love emella nygif.webpta samt langvariga aktenskap fann aven att bade nygif.webpta hanar och kvinns tenderade att beror dit nivaer bruten glod. Skad forskarna fann aven att nygif.webpta kvinnor varenda mer benagna att alska sin delagare tillsammans medlidande pa nago hogre pla annu deras medspelare uttryckte ino gengald.

Passionate Karle Scale

Hatfield samt Sprecher utvecklade Passionate Love Scale saso age anvants slut alltsammans varlden tillsamman persone ino all aldrar. Den staller fragor baserade kungen kognitiva komponenter (vad och hurdan idelige n tanker kungen din kompanjo), beteendekomponenter (hurda hangiven du befinner si samt vad n astadkomme sta saken da andra personen) sam kanslomassiga komponenter (hur du kanner pro din kompanjo).

  • Kanner ni att dina emotione inneha varit pa en berg-och dalbana efterat n har varit insyltad inom den narvarand personen?
  • Skulle n erfara gigantisk desperation om dom lamnade dej?
  • Kanner n att du icke kan enda spana villig den narvarande personen?
  • Kanner ni att n hellre vill vara med saken dar har personen ann e annan?
  • Diggar n att lasa denna persons lekamen alternativt rorelser?
  • Kanner du nago barkraftig dragning mot saken dar har personen?
  • Kanner n de ner nar grejer ick promenerar riktigt inom din samband tillsamman den arme personen?

Ifall n kan respondera jada kungen marklig alternativ do flesta av dessa fragor befinner sig det antagligen e indikation villi att det du upplever ar eldi lov.

Inflytande kungen relationer

Under tiden det ar en artikel att forsta baksida av underben dessa ett pa typer bruten karlek ar begreppsmassigt, hurda kan dessa term spela ut i dina verkliga relationer?

Inom verkligheten nog du befinner si mer benagna att erfara lidelsefull love ino do tidiga stadierna av e nytt forhallande. Nar din foralskelse vaxer kan din hetta stav saken dar andra personen konstruera opp sam snar toppa. Nar ditt forhallande fortsatter kan denna lidelse snart mildras sam expandera mot en mer barmharti / foljeslagande mall av lov.

Kompanionat love eventuellt icke nodvandigtvis praglas av besinningslos passion, gastkramnin eller tvangsmassiga tankar sasom traffas ino eldig karlek. Skad denna barmhartig form utav karlek inkluderar emotione itu omhet, e starkt liga, frandska och njutning itu andras folje.

Nar ni antaglige age skapat nagon mer medkannande gestaltning bruten karlek betyder det ej att n ej kommer att erfara gigantisk passion ibland. I sjalva verket tyder en fraktion forskning gallande att romantisk karlek paverkad bruten styrka, engagemang samt sexuellt hobb (skada inte med saken dar tvangsmassiga komponenten saso ideligen befinner sig normalt i tidiga relationer) befinner si forknippad med hogre sjalvkansla, okat harmoni samt ljusning itu giftermal tillfredsstallelse.

Leave A Comment

No products in the basket.

AXA PPP HealthCare

Consultation and diagnosis

This will close in 0 seconds

Cigma

Consultation and diagnosis

ins_02

This will close in 0 seconds

Vitality

Consultation with Sleep Specialist (check with insurer) Psychology treatment only

ins_03

This will close in 0 seconds

Bupa

Consultation with Sleep Specialist (check with insurer) Psychology treatment only

ins_04

This will close in 0 seconds

X